Select Page

Televizní a rozhlasová studia

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat televizi a rozhlas?

• Televize a rádio jsou zásadními médii 20. a 21. století s ohromným kulturním a ekonomickým významem. Mluvíme i o internetových televizích a rádiích, komunitních médiích, YouTube, Netflixu a dalších online televizích, uložto.cz či audioknihách.

• Televizní stanice i rádia stále budou potřebovat odborníky, kteří rozumí dramaturgii televizních a rozhlasových seriálů i dokumentů, způsobům jejich produkce a marketingu, historickým proměnám žánrů či publikům, které televizi a rádio konzumují.

• Schopnost pochopit, jak fungují obrazová a zvuková média bude na trhu práce ceněnou dovedností. Bude potřeba i těch, kteří o televizi a rádiu umí psát a učit. Nebo kteří budou rozhodovat o podpoře kulturních projektů ve státních fondech a dalších institucích.

• Natočit mluvené slovo nebo krátké video zvládne s mobilem každý. Mít svůj vlastní pořad ve studentském rádiu ale není jen tak. Staň se součástí univerzitního rádia UP AIR.

Co u nás můžeš studovat?

Přihlásit se můžeš  k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Televizní a rozhlasová studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Filmová studia, nebo Divadelní studia, staneš se tak „kmenovou“ studentkou či studentem naší katedry. Pokud v rámci dvouoborového studia zkombinuješ dva z námi nabízených programů TVR a film nebo TVR a divadlo, posíláš pouze jednu písemnou práci a komise může zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z programů.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Obor zaměřený na televizi a rozhlas je jediný ve střední Evropě. Kombinuje tradiční uměnovědný zájem o dramaturgii či žánry s aktuálními problémy digitální kultury či internetového pirátství, ale i prakticky orientovanou výukou.

• Spolupracujeme s televizemi a rádii, takže se budeš účastnit pracovních stáží, podílet se na organizaci festivalů jako AFO nebo Prix Bohemia Radio, tvořit vlastní pořady nebo spolupracovat s analytiky České televize.

• TV a radio studies je mladý progresivní obor, ale teoreticky zatím málo podchycený. Diplomky z tohoto oboru jsou často prakticky zaměřené, čtené a vítané lidmi z konkrétních médií.

• Podporujeme studentskou vědeckou a publikační činnost. Již od druhého ročníku můžeš psát články, blogy, studie, stát se součástí vědeckého týmu, dělat rozhovory, publikovat recenze.

• Vyjedeš na studijní stáž na partnerské univerzity v Nizozemí, Německu či Itálii, kde probíhá výuka i v angličtině.

• Máme univerzitní rádio UP AIR, jehož centrum sídlí právě na naší katedře. Můžeš mít vlastní zcela svobodný, necenzurovaný pořad, produkovat, moderovat, psát, točit. Nebo využij Audiovizuálního centra UP, kde můžeš natáčet a stříhat reportáže i vlastní tvorbu.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty studentů. Využij divadelní sál, vysílej svůj pořad ve studentském rádiu, natoč si vlastní rozhlasovou hru, natoč video, uspořádej přednáškový cyklus na své střední škole. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Jako bloger, správce sociálních sítích nebo jako redaktor můžeš přispívat na dvě stránky spravované z naší katedry – Television Think Tank a RadioDock.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu, tvář města výrazně spoluformují sami studenti.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči – navštivte náš den otevřených dveří, který pro všechny zájemce o studium pořádáme dvakrát do roka.

Jak se k nám dostaneš?

l

• Do 15. března nám pošleš vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu a do 14. 5. písemnou práci.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Uplatníš se jako rozhlasový a televizní dramaturg, tiskový mluvčí, kreativní i výkonný producent v televizi, v rádiu nebo v audionakladatelství.

• Budeš mít základy moderace a vedení rozhovoru, zvládneš střih i montáž jednoduchého pořadu, naučíš se, jak dramatizovat literární text a jak napsat dialog. Jako teoreticky vzdělaný praktik budeš vítaným kreativcem v soukromém i veřejnoprávním sektoru.

• Větší města tě uvítají jako kulturního producenta nebo můžeš vyniknout v kulturním managementu a fundraisingu.

• Můžeš pracovat jako mediální, televizní nebo rozhlasový publicista v novinách, na internetu nebo v přímo v médiích.

• Budeš schopen zapojit se do pořádání významných mediálních festivalů, odborných konferencí, zvládneš všechny profese, které s festivalovou produkcí souvisí. Na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, na festivalech Divadelní Flora, Divadelní svět, jihlavském festivalu filmových dokumentu, na rozhlasovém Prix Bohemia Radio a dalších akcích.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích, televizích, nakladatelstvích a podobně.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se archivací mediálních děl, teorií umění či výzkumem kulturního průmyslu.

Kam za hranice budeš moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Jakub Korda

Televizní seriály, vědecké dokumenty, reality TV – to jsou témata, o kterých budeme mluvit na mých seminářích a přednáškách. A jelikož jsem dlouho pracoval jako dramaturg a fundraiser na filmových festivalech, mým úkolem bude předat vám zkušenosti také z oblasti managementu kultury. Takže budete nejen analyzovat seriály, ale také zkoušet psát grantové projekty, tiskové zprávy a připravovat rozpočty.

Jan Motal

Budeme spolu diskutovat o etice médií, o žurnalistice, umění i místu médií ve veřejném prostoru. Na média nahlížím z perspektivy lidských práv, takže se často budeme věnovat i problematice svobody projevu, nestrannosti či angažovanosti mediálních tvůrců. Budeme se zamýšlet i nad tím, jak vést dialog s uměleckým dílem či jak nám dílo může pomoci vést dialogy vnitřní i vnější, mezilidské a mezikulturní. Na hranici filozofie, kulturní antropologie a dramaturgie budeme hledat střípky rozumění úkolu médií i hodnotě jednotlivého uměleckého díla.

Jana Jedličková

Mými tématy jsou televizní seriály, reprezentace minorit v televizi a podoby současných televizních průmyslů. Analyzovat spolu budeme i online televize, evropské TV pořady a brand. Na mých seminářích se jednoduše vše bude točit kolem televize a někteří z vás se mnou budou moci pracovat i v rámci celorepublikové platformy Television Think Tank, které šéfuji. O seriálech se se mnou můžete bavit dnem a nocí!

Andrea Hanáčková

Nejraději vnímám svět ušima. Natáčím rozhlasové dokumenty, umím pro rozhlas zdramatizovat knížku, napsat pohádku nebo hru pro děti. V mých seminářích si vyzkoušíte vytvořit minutové hry, portrétní dokumenty, dramatizace, rozhovory, kritické texty a recenze. Učím rozhlas prakticky i teoreticky. Baví mě divadlo v rozhlase i rozhlas v divadle, hraniční žánry i alternativní způsoby učení. Můžete se mnou jezdit na rozhlasové festivaly anebo nějaký sami uspořádat!

Anna Bílá

Fanouškovství, populární kultura a mediální reprezentace různých témat – to jsou hlavní oblasti mého zájmu, na které odkazuji ve svých kurzech. Společně si projdeme základy televizních studií, různorodou seriálovou tvorbu od angloamerické po ruskou, ale i fandomy a vše, co s nimi souvisí. Nebojte se projevit vlastní fangirling, moje hodiny jsou v tomto ohledu safe-space!

Tomáš Jirsa

Co mají společného moderní literatura, výtvarné umění, současný videoklip a filozofie? A jakým způsobem nám umění poskytuje nejen estetický zážitek, ale také možnost vidět a vnímat svět v nových souvislostech? Právě tyto a mnoho dalších otázek si budeme společně klást. Stejně jako je pro mě na uměleckých médiích nejpodstatnější jejich vzájemný dialog, na diskusi budou založena i naše setkávání na seminářích a přednáškách. Budeme se zabývat jak současnými mezioborovými přístupy k pohyblivým obrazům, populární hudbě a internetu, tak způsoby, jakým tyto mediální formy myslí a tvarují svět.

Tomáš Bojda

Ve svých kurzech se věnuji teorii a historii rozhlasového vysílání, usiluji o pochopení specifiky rozhlasové tvorby v širším kulturním a politickém kontextu. Potkávat se budeme v hodinách věnovaných fikční rozhlasové tvorbě, například v analytických seminářích, kde se naučíme odborně rozebírat rozhlasovou inscenaci, rozumět problematice rozhlasové adaptace literárního díla nebo analyzovat režijní styl a herecký výkon v rozhlase.

…a mnozí další.

Léto a prázdniny jsou ideálním časem, kdy můžeme na chvilku zastavit a zamyslet se nad i nad věcmi, které jdou jindy kolem nás. Třeba o trvale udržitelném soužití se zbytkem planety, což je vděčné téma nejen pro akademickou diskusi. . Abychom pomohl přenést udržitelný životní styl z teorie do praxe, přinášíme vám s naším univerzitním webzinem Žurnál letní rubriku tipů domů i na cesty. Dozvíte se třeba: . 🔹 Jak je to s ekologickým přínosem vegetariánství. 🔹 Jak optimálně (ne)používat klimatizaci. 🔹 Jak si doma vyrobit vlastní prací a čistící prostředky. 🔹 Kde najít a jak používat online ekomapu Olomouce. . ... a mnoho dalšího. Tak nakoukněte do Žurnálu! Odkaz na všechny dosud vydané tipy najdete v biu. ☝️☝️ . . . #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity
Tohoto dne roku 1822 se v Hynčicích u Nového Jičína narodil nadaný chlapec. Ač byl ze zemědělského prostředí, pilná studia ho zavedla nejprve na gymnázium do Opavy a následně do univerzitní Olomouce, na studia historické předchůdkyně @ff_upol. Zde se seznámil s prací významných přírodovědců své země a doby – Bedřicha Franze a především Johanna Karla Nestlera, výzkumníka na poli šlechitelství rostlin a zvířat. . Z Olomouce ho cesty za poznáním zavedly do kněžského semináře v Brně a přechodně na univerzitu do Vídně. Přijal kněžské svěcení a církevní kariéru završil jako opat Augustiniánského kláštera v Brně – svého času společensky i politicky významný post. Největší vášní pro něj ale zůstala přírodověda, kterou obohatil o práce, jimiž až příliš předběhl svou dobu. Jejich přínos byl plně doceněn až ve 20. století. . Dnes by se otec genetiky Gregor Johann Mendel dožil rovných 200 let. Na jeho památku dnes vzpomínáme i tady, na jeho první alma mater. . #mendelgenetics #gregormendel #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity
Novinka v UPointu! I když ne přímo ke koupi. 🆙🤝🇺🇦 . Tradiční „vyšyvanka“ je symbolem ukrajinské lidové kultury, který je se zemí na Dněpru spojen možná ještě pevněji, než modrožlutá vlajka. A teď je i motivem nových triček, které můžete získat v @upoint.upol. Jak? Stačí přispět do našeho univerzitního Fondu pomoci Ukrajině, jehož prostřednictvím vybíráme peníze na průběžnou podporu více než 160 studentů a zaměstnanců z Ukrajiny, kteří na UP působí. . Tričko ve zvoleném střihu a velikosti si může z UPointu odnést každý, kdo prokáže, že do fondu přispěl nejméně 300 korun. 💙💛 . 👉 Více info pod odkazem v biu. ☝️ . #standwithukraine #jsmeup #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upoint #upol #olomouc #univerzitnimesto
Letošní promoční maraton pokračuje. A včera a dnes se k němu ve slavnostní dvoraně arcibiskubského paláce připojila @ftkup. . Tak se do světa vydávají další @absolventi_up, kteří se na výšce naučili nejen znalostem o lidskému těle a jeho propojení s myslí, ale taky sportovnímu duchu, důležitosti fair play a úctě k pravidlům. Přejme si, aby tyto přednosti sloužili ke cti nejen jim, ale i dobrému jménu naší univerzity. 💚🆙 . #absolventiup #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol
I zkušenému panu pedelovi někdy na promoci „něco spadne do oka“. 💧🎓 . Na prahu prázdnin si naši čerství absolventi obřadně přebírají své zasloužené tituly. Dnes třeba ve velké aule @pdf_upol. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v profesním životě! . A doporučujeme si před cestou do velkého světa vyřídit registraci do Klubu absolventů UP. S absolventskou kartičkou získáte trvalý přístup do univerzitní knihovny a spoustu slev a výhod, které v lecčem připomínají ty studentské. A s nimiž se ve svém univerzitním městě i léta po promoci budete stále moct cítit jako doma. 🆙💙 . 👉 Bližší info najdete na profilu @absolventi_up. . #absolventiup #jsmeUP #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #upol
Každý správný student ví, že nejlepší spolubydlící je p̸ě̸k̸n̸é̸ ̸k̸v̸í̸t̸k̸o̸ květina. 🌼 . Pokud patříte k těm, kteří se zrovna vystěhovávají z koleje či bytu (na prázdniny, nebo vstříc „dospělému“ životu) i se svou zelenou přítelkyní, proč si společně s ní neudělat radost? @upoint.upol totiž nově nabízí malý unikát: univerzitní obaly na květináče v uměleckém provedení naší absolventky, designérky Venduly Krupařové z @atropa.atelier. 🪴 . A aby v novém květináči vaše rostlinka rychle prospívala, v UPointu vám k němu přibalí pytlíček „hanácké hlíny“ – humusu z naší botanické zahrady @unigardenolomouc. 💚 . 👉 Více na webu a e-shopu UPointu. Odkaz v biu. ☝️ . . . #upoint #upol #jsmeup #olomouc #univerzitnimesto
....a mládí je pryč. 🆙 . V těchto dnech napříč našimi fakultami probíhají promoce čerstvých absolventů a výjimkou není ani @lf.upol, která v prostorách vojenské nemocnice v Klášterním Hradisku oficiálně předala tituly novým všeobecným i zubním lékařům. Hodně štěstí ve velkém světě! Věříme, že se v něm neztratíte. ❤️ Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. . . . #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto
Vítáme první letní den! 🌤️ . Dnes v 11:13 místního času dosáhne slunce nejsevernějšího bodu své dráhy na pozemské obloze. Nastane 93 dnů, 15 hodin a 50 minut astronomického léta. Přejeme vám, abyste je proměnili v co nejlepší vzpomínky. . #summersolstice #letnislunovrat #olomouc #univerzitnimesto #geniusloci
Vivant doctores! 🎓 . Dnes před zraky rektora, hodnostářů pěti fakult a auly plné hostů slavnostně odpromovalo dvaatřicet našich nových doktorek a doktorů napříč vědními obory. Gratulujeme a přejeme dvaatřicet skvělých akademických kariér. 💐🆙 . . . #phd #levelUP #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto
Tento víkend = výroční svátky města Olomouce, věnované patronce hanácké metropole svaté Pavlíně. A v tradičním zahajovacím historickém průvodu do kostela sv. Mořice ani letos nechyběla čestná reprezentace univerzity. 🆙 . . . #olomouc #univerzitnimesto #univerzitapalackeho #palackyuniversity #geniusloci

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz