Select Page

Televizní a rozhlasová studia

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat televizi a rozhlas?

Televize a rádio jsou zásadními médii 20. a 21. století s ohromným kulturním, politickým i ekonomickým významem. Mluvíme i o internetových televizích a rádiích, komunitních médiích, platformách YouTube či Netflixu a podcastech i audioknihách.

Televizní stanice i rádia stále budou potřebovat odborníky, kteří rozumí dramaturgii televizních a rozhlasových seriálů i dokumentů, způsobům jejich produkce, distribuce a marketingu, historickým proměnám žánrů či publikům, které televizi a rádio konzumují i ovlivňují.

Schopnost pochopit, jak fungují obrazová a zvuková média bude na trhu práce ceněnou dovedností. Bude potřeba i těch, kteří o audiovizuální kultuře, televizi a rádiu umí psát a učit. Nebo kteří budou rozhodovat o podpoře kulturních projektů ve státních fondech a dalších institucích.

Natočit mluvené slovo nebo krátké video zvládne s mobilem každý. Mít svůj vlastní pořad ve studentském rádiu ale není jen tak. Staň se součástí univerzitního rádia UP AIR.

Co u nás můžeš studovat?

Přihlásit se můžeš  k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Televizní a rozhlasová studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Filmová studia, nebo Divadelní a performanční studia, staneš se tak „kmenovou“ studentkou či studentem naší katedry. Pokud v rámci dvouoborového studia zkombinuješ dva z námi nabízených programů (televize a rozhlas + film nebo televize a rozhlas + divadlo a performance), absolvuješ pouze jeden ústní pohovor a komise může zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z programů.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Obor zaměřený na televizi a rozhlas je jediný ve střední Evropě. Kombinuje tradiční uměnovědný zájem o dramaturgii či žánry s aktuálními problémy digitální kultury či internetového pirátství, ale i prakticky orientovanou výukou.

• Spolupracujeme s televizemi a rádii, takže se budeš účastnit pracovních stáží, podílet se na organizaci festivalů jako AFO nebo Prix Bohemia Radio, tvořit vlastní pořady nebo spolupracovat s analytiky České televize.

• TV a radio studies je mladý progresivní obor, ale teoreticky zatím málo podchycený. Diplomky z tohoto oboru jsou často prakticky zaměřené, čtené a vítané lidmi z konkrétních médií.

• Podporujeme studentskou vědeckou a publikační činnost. Již od druhého ročníku můžeš psát články, blogy, studie, stát se součástí vědeckého týmu, dělat rozhovory, publikovat recenze.

• Vyjedeš na studijní stáž na partnerské univerzity v Nizozemí, Německu či Itálii, kde probíhá výuka i v angličtině.

• Máme univerzitní rádio UP AIR, jehož centrum sídlí právě na naší katedře. Můžeš mít vlastní zcela svobodný, necenzurovaný pořad, produkovat, moderovat, psát, točit. Nebo využij Audiovizuálního centra UP, kde můžeš natáčet a stříhat reportáže i vlastní tvorbu.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty studentů. Využij divadelní sál, vysílej svůj pořad ve studentském rádiu, natoč si vlastní rozhlasovou hru, natoč video, uspořádej přednáškový cyklus na své střední škole. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Jako bloger, správce sociálních sítích nebo jako redaktor můžeš přispívat na dvě stránky spravované z naší katedry – Television Think Tank a RadioDock.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu, tvář města výrazně spoluformují sami studenti.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči – navštivte náš den otevřených dveří, který pro všechny zájemce o studium pořádáme dvakrát do roka.

Jak se k nám dostaneš?

l

• Do 15. března nám pošlete elektronickou přihlášku ke studiu.

• Přijímací řízení má dvě části:
1. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Podrobnosti včetně variant z minulých let najdete zde.
2. Ústní pohovor na katedře spojený s diskuzí o písemné práci. Podrobnosti najdete na našich stránkách.

Kde se uplatníš?

• Uplatníš se jako odborník na audiovizuální kulturu, rozhlasový, televizní či festivalový dramaturg, tiskový mluvčí, kreativní i výkonný producent v televizi, v rádiu nebo v audionakladatelství, či tvůrce obsahu na on-line platformách.

• Budeš mít základy moderace a vedení rozhovoru, zvládneš střih i montáž jednoduchého pořadu, naučíš se, jak dramatizovat literární text a jak napsat dialog. Jako teoreticky vzdělaný praktik budeš vítaným kreativcem v soukromém i veřejnoprávním sektoru.

• Větší města tě uvítají jako kulturního producenta nebo můžeš vyniknout v kulturním managementu a fundraisingu.

• Můžeš pracovat jako mediální, televizní nebo rozhlasový publicista v novinách, na internetu nebo v přímo v médiích.

• Budeš schopen zapojit se do pořádání významných mediálních festivalů, odborných konferencí, zvládneš všechny profese, které s festivalovou produkcí souvisí. Na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, na festivalech Divadelní Flora, Divadelní svět, jihlavském festivalu filmových dokumentu, na rozhlasovém Prix Bohemia Radio a dalších akcích.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích, televizích, nakladatelstvích a podobně.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se archivací mediálních děl, teorií umění či výzkumem kulturního průmyslu.

Kam za hranice budeš moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Tomáš Bojda

Ve svých kurzech se věnuji teorii a historii rozhlasového vysílání, usiluji o pochopení specifiky rozhlasové tvorby v širším kulturním a politickém kontextu. Potkávat se budeme v hodinách věnovaných fikční rozhlasové tvorbě, například v analytických seminářích, kde se naučíme odborně rozebírat rozhlasovou inscenaci, rozumět problematice rozhlasové adaptace literárního díla nebo analyzovat režijní styl a herecký výkon v rozhlase.

Andrea Hanáčková

Nejraději vnímám svět ušima. Natáčím rozhlasové dokumenty, umím pro rozhlas zdramatizovat knížku, napsat pohádku nebo hru pro děti. V mých seminářích si vyzkoušíte vytvořit podcast, minutové hry, portrétní dokumenty, dramatizace, rozhovory, kritické texty a recenze. Učím rozhlas prakticky i teoreticky. Baví mě divadlo v rozhlase i rozhlas v divadle, hraniční žánry i alternativní způsoby učení. Můžete se mnou jezdit na rozhlasové festivaly anebo nějaký sami uspořádat!

Anna Bílá

Fanouškovství, populární kultura a mediální reprezentace různých témat – to jsou hlavní oblasti mého zájmu, na které odkazuji ve svých kurzech. Společně si projdeme základy televizních studií, různorodou seriálovou tvorbu od angloamerické po ruskou, ale i fandomy a vše, co s nimi souvisí. Nebojte se projevit vlastní fangirling, moje hodiny jsou v tomto ohledu safe-space!

Tomáš Jirsa

Co mají společného moderní literatura, výtvarné umění, současný videoklip a filozofie? A jakým způsobem nám umění poskytuje nejen estetický zážitek, ale také možnost vidět a vnímat svět v nových souvislostech? Právě tyto a mnoho dalších otázek si budeme společně klást. Stejně jako je pro mě na uměleckých médiích nejpodstatnější jejich vzájemný dialog, na diskusi budou založena i naše setkávání na seminářích a přednáškách. Budeme se zabývat jak současnými mezioborovými přístupy k pohyblivým obrazům, populární hudbě a internetu, tak způsoby, jakým tyto mediální formy myslí a tvarují svět.

Klára Feikusová

V mých předmětech se budeme bavit především o fikční televizi – o žánrech (akademicky i fanouškovsky mě zajímá především horor a true crime), o stylu a vyprávění, ale také o kontextech, v nichž televize vzniká a je interpretována. Budeme se věnovat vztahu televize s jinými médii, jak se televize proměňuje a jak o ní můžeme uvažovat.

Jan Motal

Budeme spolu diskutovat o etice médií, o žurnalistice, umění i místu médií ve veřejném prostoru. Na média nahlížím z perspektivy lidských práv, takže se často budeme věnovat i problematice svobody projevu, nestrannosti či angažovanosti mediálních tvůrců. Budeme se zamýšlet i nad tím, jak vést dialog s uměleckým dílem či jak nám dílo může pomoci vést dialogy vnitřní i vnější, mezilidské a mezikulturní. Na hranici filozofie, kulturní antropologie a dramaturgie budeme hledat střípky rozumění úkolu médií i hodnotě jednotlivého uměleckého díla.

…a mnozí další.

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz